ข่าว การฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษ การฝึก Unit Scoot
ข่าว การใช้ยุทโธปรกรณ์ของหน่วย ผู้มีอำนาจอนุมัติ คือ ผบ.หน่วย หรือ หน.สายงาน
ข่าว การซ่อมบำรุงอากาศยาน หากมีเหตุผลทางการ ซบร. ที่ทำให้อากาศยานไม่ปลอดภัยให้งดทำการบิน
ข่าว อย่าละเลยการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยหรือของส่วนรวมเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ข่าว ยาเสพติดทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นทหารอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าควรทำอย่างไร
ข่าว การบริหารหนี้ส่วนตัวควรวางแผนการใช้จ่ายของตัวเองให้คิดทบทวนให้ดีไม่ใช้จ่ายเงินในเรื่องที่ไม่จำเป็น
ข่าว การกู้ยืมมีการกู้บางประเภทที่ต้องมีเงินเดือนเหลือ ๑ ใน ๓ ให้บืดถือกฎระเบียบนี้เป็นที่ตั้ง
ผลการวิจัย ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารประสาทวิทยาชี้ว่า สารในมะเขือเทศที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคดังกล่าวคือ ไลโคปีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ผลการวิจัย ซึ่งอ้างข้อมูลจากผู้ชายวัยกลางคนกว่า 1,000 คน ซึ่งติดตามศึกษามาเป็นเวลาเฉลี่ย 12 ปี ชี้ให้เห็นว่า คนที่มีระดับสารไลโคปีนในเลือดสูงที่สุด มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองลดลงถึง ร้อยละ 55 โดยผู้ชายที่มีระดับสารไลโคปีนในเลือดสูงที่สุด มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันน้อยกว่าชายที่มีระดับสารไลโคปีนในเลือดน้อยที่สุด ถึงร้อยละ 59 และในจำนวนผู้ชาย 258 คนที่มีระดับสารไลโคปีนในเลือดต่ำที่สุด มีเกือบ 1 ใน 10 เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ในขณะที่ ผู้ชาย 259 คนที่มีระดับสารไลโคปีนในเลือดสูงสุด มีเพียง 1 ใน 25 ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งหมดแล้วมีชาย 67 คน ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการศึกษาครั้งนี้
ผลการวิจัยล่าสุดของฟินแลนด์ระบุ การรับประทานมะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมาก นับเป็นงานวิจัยอีกชิ้นที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมารับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player